KOVACO ...
… stojí pri zákazníkovi
… počúva jeho potreby
… ponúka rýchle riešenia
… váži si zákazníka

O nás

Jediným a hlavným cieľom firmy Kovaco je spokojný zákazník. Aby sme tento cieľ mohli dosiahnuť, neustále sa usilujeme o prepojenie inovácií s kvalitnými výrobkami a ich výrobnými procesmi, ako aj ich rýchlou dodávkou. KOVACO je moderná, dobre organizovaná výrobná firma, ktorej produkty zahŕňajú roky skúseností, moderné technológie, všestrannosť, efektívnosť, ekologické vlastnosti a vysokú kvalitu. Každý deň máme ten istý cieľ - vypočuť si našich zákazníkov, porozumieť ich požiadavkám a dodať vysoko kvalitné výrobky KOVACO každému, kto sa na nás obráti.

Viac o spoločnosti

ZVÁRACIE POLOHOVADLÁ

To najsprávnejšie riešenie zo všetkých